dl1.zavir.ir - /Aviz20/vip/


[To Parent Directory]

9/22/2017 12:23 AM 35503488 01 - start.mkv
9/22/2017 12:35 AM 219923745 02 - House Shader.mkv
9/22/2017 12:38 AM 130321934 03 - Street.mkv
9/22/2017 12:41 AM 105209159 04 - Street tree.mkv
9/22/2017 12:47 AM 252198332 05 - Street Enviroment.mkv
9/22/2017 12:53 AM 202400209 06 - Street House Model.mkv
9/22/2017 1:15 AM 425961935 07 - Street House texture.mkv
9/22/2017 1:20 AM 192357568 08 - Street house AM133.mkv
9/22/2017 1:33 AM 301051321 09 - Street House Model.mkv
9/22/2017 1:38 AM 116734750 10 - Street House texture.mkv
9/22/2017 1:45 AM 148761590 11 - Street House texture.mkv
9/22/2017 1:58 AM 352646979 12 - Street House texture.mkv
9/22/2017 2:10 AM 395883325 13 - Street House Model.mkv
9/22/2017 2:20 AM 251691996 14 - Street Model.mkv
9/22/2017 2:24 AM 88917197 15 - Street texture.mkv
9/22/2017 2:27 AM 66602125 16 - paving texture.mkv
9/22/2017 2:32 AM 81968143 17 - Paving Model.mkv
9/22/2017 2:38 AM 98477481 18 - Paving Shader.mkv
9/22/2017 2:48 AM 233238726 19 - Tree Cover Model.mkv
9/22/2017 2:50 AM 53001622 20 - Tree Cover Shader.mkv
9/22/2017 3:02 AM 278850548 21 - Paving Detail.mkv
9/23/2017 12:49 AM 525863145 21 - room.mkv
9/22/2017 3:07 AM 99371446 22 - Power Model.mkv
9/22/2017 3:16 AM 150604824 23 - Power Shader.mkv
9/22/2017 3:26 AM 314824634 24 - street Car.mkv
9/22/2017 3:31 AM 132356668 25 - Error Fix Max.mkv
9/22/2017 3:45 AM 425575611 26 - Snow.mkv
3/18/2019 5:36 PM 204680922 27 - Snow Object.mkv
3/18/2019 5:38 PM 271322781 28 - Snow.mkv
3/18/2019 5:39 PM 266770374 29 - Snow Object.mkv
3/18/2019 5:33 PM 35849096 30 - V-Ray Sun Sky.mkv
3/18/2019 5:37 PM 176194524 31 - Snow Object.mkv
3/18/2019 5:38 PM 86849420 32 - Snow Ground.mkv
3/18/2019 5:39 PM 85145917 33 - Image Base Light.mkv
3/18/2019 5:39 PM 80359877 34 - Street Lamp.mkv
3/18/2019 5:50 PM 547780525 35 - Night Render.mkv
3/18/2019 5:43 PM 209577787 36 - Final Edit.mkv
3/18/2019 5:40 PM 82358623 37 - Rain.mkv
3/18/2019 5:49 PM 481654713 38 - Post Pro Afternoon.mkv
3/18/2019 5:52 PM 638804526 39 - Post Pro morning.mkv
3/18/2019 5:46 PM 246900577 40 - Post Pro Night.mkv
3/18/2019 5:49 PM 553101257 41 - Post Pro Sunset.mkv
3/18/2019 5:33 PM 55837645 42 - Final.mkv
3/16/2019 2:16 AM 1771190671 Aviz20.p2.rar
2/7/2018 12:33 PM 1864929005 Aviz20.part1.rar
2/7/2018 12:33 PM 1601684933 Aviz20.part2.rar
2/7/2018 12:35 PM 2213688488 Aviz20.part3.rar